Fabric Collages

Geisha #1 (November 2018)

Geisha #1 (November 2018)

Jasper Sunset (February 2019)

Jasper Sunset (February 2019)

Ewe #1 (pronounced “Ay-way“) (March 2019)

Ewe #1 (pronounced “Ay-way“) (March 2019)

Sorbet Sunset (March 2019)

Sorbet Sunset (March 2019)

Blue & Gold Sunset (March 2019)

Blue & Gold Sunset (March 2019)

Mod (March 2019)

Mod (March 2019)

Ewe #2 (March 2019)

Ewe #2 (March 2019)

Home Sweet Home (March 2019)

Home Sweet Home (March 2019)

See our Pottery